1395/06/18

اهدای بسته فرهنگی به کودکان بستری در بیمارستان قمر بنی هاشم

رضا حسن زاده

اهدای بسته فرهنگی به کودکان بستری در بیمارستان قمر بنی هاشم

سرویس فرهنگی معتدلان:اعضای خانه دانش و فرهنگ زریاب خوی،روز گذشته(سه شنبه)به ملاقات کودکان بستری در بیمارستان قمر بنی هاشم رفتند.
در این حرکت انساندوستانه،هدایای فرهنگی (کتاب، مدادرنگی، دفتر نقاشی، پازل و...)به کودکان بستری اهدا شدتا کودکان در جشن ملی«چهارشنبه سوری»غم دوری از خانواده را فراموش کنند و لحظه ای لبخند بر لبانشان بنشیند و همچنین با مطالعه کتاب،فرهنگ کتابخوانی در میان کودکان این سرزمین نیز گسترش یابد.