1396/12/13

آغاز پیش فروش کتاب نفیس تاریخ، فرهنگ و گردشگری فیرورق

آغاز پیش فروش کتاب نفیس تاریخ، فرهنگ و گردشگری فیرورق

مراحل پیش فروش و خرید کتاب

1-   واریز پنجاه هزار تومان علی الحساب به ازای هر جلد به شماره کارت 5575-9951-9918-6037 (خانه دانش و فرهنگ زریاب)

2-   ارسال تصویر فیش به همراه نام و نام خانوادگی و شماره همراه به شماره 09146330013 به نام آقای حضرتی و اخذ رسید کتبی و یا تأییدیه مجازی

3-   تحویل کتاب در مراسم رونمایی و یا پس از آن از دفتر این موسسه