1397/02/14

پنجاه و چهارمین نشست کتاب

پنجاه و چهارمین نشست کتاب

پنجاه و چهارمین نشست کتاب خانه دانش و فرهنگ زریاب با معرفی و بررسی کتاب های "یئر، گؤی، عشق" و "قصه های ذیحق" برگزار می شود.

این نشست با سخنرانی خانم رقیه کبیری و آقای حسین اقبالیان در مورخه 97/2/17 روز دوشنبه رأس ساعت 18 در محل کتابخانه عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوی واقع در خیابان بهشتی، جنب دفتر خبری صدا و سیما برگزار خواهد شد.