1397/04/28

پنجاه و پنجمین نشست کتاب خانه

روابط عمومی خانه دانش و فرهنگ زریاب

پنجاه و پنجمین نشست کتاب خانه

پنجاه و پنجمین نشست کتاب خانه دانش و فرهنگ زریاب با معرفی و بررسی کتاب "جامعه شناسی نخبه کشی" برگزار می شود.

این نشست با سخنرانی آقای ناصر اسلامی در مورخه 97/4/31 روز یکشنبه رأس ساعت 18:30 در محل سالن کنفرانس خانه معلم شهرستان خوی واقع در خیابان شریعتی، روبروی اداره پست برگزار خواهد شد.