1397/07/29

پنجاه و ششمین نشست کتاب

پنجاه و ششمین نشست کتاب

پنجاه و ششمین نشست کتاب خانه دانش و فرهنگ زریاب با معرفی و بررسی کتاب "راهنمای تفکر نقادانه" برگزار می شود.

این نشست با سخنرانی دکتر ناصر اروجلو در مورخه 97/8/6 روز یکشنبه رأس ساعت 16 در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور مرکز خوی برگزار خواهد شد.