1397/08/23

کتاب گردی خوی

روابط عمومی خانه دانش و فرهنگ خوی

کتاب گردی خوی

به اطلاع کلیه علاقه مندان کتاب خوانی می رساند «خانة دانش و فرهنگ زریاب» در نظر دارد به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب و کتاب خوانی، برنامة کتاب گردی برگزار کند. از همه دوستداران خوانش و نگارش دعوت می شود ما را در این هم گردی فرهنگی شامل بازدید از کتاب فروشی­ و کتابخانه عمومی همراهی فرمایند.

زمان: چهارشنبه 30 آبان- ساعت 4:30 بعدازظهر

مکان گردهمایی: خیابان شهید صمدزاده- نبش صابونچیلار- دفتر «خانه زریاب»