1397/08/29

آئین رونمایی کتاب

روابط عمومی خانه دانش و فرهنگ زریاب

آئین رونمایی کتاب

آئین رونمایی از نخستین اثر پژوهشی خانه دانش و فرهنگ زریاب با عنوان "تاریخ، فرهنگ و گردشگری فیرورق (پئره)" در تاریخ هفتم آذر ماه رأس ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات فرمانداری خوی برگزار می شود.