1397/11/29

همایش سواد رسانه ای

روابط عمومی خانه دانش و فرهنگ زریاب

همایش سواد رسانه ای

همایش سواد رسانه ای با سخنرانی خانم معصومه نصیری از اعضای خانه دانش و فرهنگ زریاب در منطقه آزاد ماکو برگزار می شود.

این برنامه با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی و خانه دانش و فرهنگ زریاب در مورخه 97/12/1 رأس ساعت 8 صبح اجرا خواهد شد.