1398/01/23

شصتمین نشست کتاب

روابط عمومی خانه دانش و فرهنگ زریاب

شصتمین نشست کتاب

شصتمین نشست کتاب خانه دانش و فرهنگ زریاب با معرفی و بررسی کتاب "قدیم ناغیل لار" برگزار می شود.

این نشست با سخنرانی خانم مریم افتخاری در مورخه 98/1/27 روز سه شنبه رأس ساعت 17:30 در محل سالن کنفرانس فرهنگیان برگزار خواهد شد.