1398/04/07

شصت و یکمین نشست کتاب

روابط عمومی خانه دانش و فرهنگ زریاب

شصت و یکمین نشست کتاب

شصت و یکمین نشست کتاب خانه زریاب با معرفی و بررسی کتاب "دولت و جامعه در دوره عثمانی" برگزار می شود.

شصت و یکمین نشست کتاب خانه دانش و فرهنگ زریاب به معرفی و بررسی کتاب "دولت و جامعه در دوره عثمانی" که حاصل تحقیق چهارده تن از پژوهشگران زیر نظر اکمل الدین احسان اوغلوست اختصاص یافته است.

این نشست با سخنرانی دکتر محمد یاوری در مورخه 98/4/18 روز سه شنبه رأس ساعت 18:30 در محل سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور خوی برگزار خواهد شد. حضور برای همه علاقه مندان آزاد است.