1398/08/25

شصت و دومین نشست کتاب

روابط عمومی خانه دانش و فرهنگ زریاب

شصت و دومین نشست کتاب

شصت و دومین نشست کتاب خانه زریاب با معرفی و بررسی کتاب "چشمهایش" برگزار می شود.

شصت و دومین نشست کتاب خانه دانش و فرهنگ زریاب به معرفی و بررسی کتاب "چشمهایش" اثر بزرگ علوی اختصاص یافته است.

این نشست با سخنرانی خانم دکتر مینو احمدپور در مورخه 98/8/28 روز سه شنبه رأس ساعت 16 در محل سالن کنفرانس معلم خوی برگزار خواهد شد. حضور برای همه علاقه مندان آزاد است.