1395/09/29

46 مین نشست کتاب خانه دانش و فرهنگ زریاب برگزار شد

46 مین نشست کتاب خانه دانش و فرهنگ زریاب برگزار شد

این نشست با سخنرانی دکتر_محمد_یاوری (استاد گروه ادبیات دانشگاه پیام نور خوی) با موضوع "بررسی تطبیقی داستان سیاه‌پوشان هفت‌پیکر نظامی و داستان مؤذن " احمد_امید " و معرفی کتاب "داستان در داستان" برگزار شد.
دکتر_محمد_یاوری با بیان اینکه ادبیات تطبیقی یک از شاخه¬های مطالعات ادبی است  که به بررسی و تحقیق در حوزة داد و ستدهای ادبیِ بین دو یا چند ملت می¬پردازد، گفت: آغازگر این نوع از مطالعات، محققان فرانسوی بوده¬اند و از جمله اهداف آن‌ها،  کشف روابط فرهنگی بین ملت¬ها، یافتن موارد تلاقی ادبیات با زبان¬های مختلف و چگونگی پیوندهای آن¬ها با همدیگر بوده است.
استادیار دانشگاه پیام نور در این جستار، سعی بر آن است که به تطبیق داستان سیاه¬پوشان هفت پیکر نظامی  با داستان مؤذن که یکی از حکایت¬های کتاب «داستان در داستان»، نوشتة «احمد امید»، از نویسندگان معاصر ترکیه است، بپردازد.
وی گفت: «احمد امید» کتاب مزبور را بر اساس داستان¬های شفاهی و عامیانة  ترکیه به رشتة تحریر کشیده است.
دکتر یاوری در ادامه، نخست فشردة هر دو داستان ذکر و پس از آن  به مواردی از تشابهات و تفاوت¬های آن دو اشاره کرد.
خانه دانش و فرهنگ زریاب هر ماه نشستی را با نام نشست معرفی کتاب برگزار می کند که در آن با حضور کارشناسان، صاحبنظران و علاقمندان حوزه کتاب، به معرفی و یا نقد و بررسی کتاب‌های منتشر شده می‌پردازد.
سازمان مردم نهاد خانه دانش و فرهنگ زریاب از شهریور ماه سال 93 با هدف بسترسازی برای توسعه دانش بنیان، ارتقای #فرهنگ_کتابخوانی و تولید آثار_مکتوب، بزرگداشت علمای صاحب آثار ماندگار و ارتقای فرهنگ نقدپذیری تاسیس شده است.