1395/08/19

نودمین سالگرد تاسیس اولین مدرسه روستایی خوی

نودمین سالگرد تاسیس اولین مدرسه روستایی خوی

نودمین سالگرد تاسیس اولین مدرسه روستایی خوی با عنوان حکیم قطران در فیرورق گرامی داشته می شود.

به همت خانه دانش و فرهنگ زریاب ، شورای اسلامی و شهرداری فیرورق ، اداره آموزش و پرورش شهرستان خوی نودمین سالگرد تاسیس نخستین مدرسه روستایی خوی با عنوان حکیم قطران در فیرورق گرامی داشته می شود.

این مراسم روز دوشنبه 24 آبان ماه 1395 از ساعت 10 الی 12 در فیرورق خیابان شهید اعرابی تالار رویای یک شب برگزار می شود.

در این مراسم همچنین از کتاب« مرد ایمان و آموزش» رونمایی می شود که این کتاب به مناسبت بزرگداشت 50 مین سال وفات میرزا محمدعلی موحد توسط جمیل موحد خوئی نگاشته شده است