1399/02/29

انتشار «مثنوی معنوی» با امضای محمدعلی موحد

ایسنا

انتشار «مثنوی معنوی» با امضای محمدعلی موحد

کتاب «مثنوی معنوی» محمدعلی موحد با امضای مصحح منتشر شد.

به گزارش ایسنا، چاپ چهارم مثنوی معنوی با تصحیح محمدعلی موحد توسط انتشارات هرمس منتشر شد.

این اثر از روز یکشنبه (۲۸ اردیبهشت‌ماه ۹۹) با امضای مصحح در شهر کتاب آنلاین و شهر کتاب مرکزی، شهیدبهشتی، الف، ساعی و قزوین در اختیار مخاطبان و علاقه‌مندان به مولانا و مثنوی قرار گرفته است.

تصحیح این اثر با به کارگیری نسخه‌هایی که با دقت تمام، نه به طریق نمایشی و ویترین‌آرایی بلکه با وسواسی علمی و امانت‌داری - کلمه به کلمه و مو به مو - خوانده شده و موارد اختلاف ثبت شده است و دشوارترین مرحله کار، نقد و بررسی و گزینش از میان روایت‌های مختلف و تثبیت متن و با انتقال دگرسانی‌ها به پای صفحه، فراهم آمده است.