1396/04/19

بررسی متنی و سندی متون مقدس یهودی - مسیحی

قیمت : 21000 تومان
بررسی متنی و سندی متون مقدس یهودی - مسیحی

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی در کتاب «بررسی متنی و سندی متون مقدس یهودی - مسیحی»، کتاب مقدس (عهد قدیم و عهد جدید) را به لحاظ تاریخ نگارش، منشأ و نویسنده واکاوی بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) سه دین اسلام، مسیحیت و یهود به مناسبت انتساب آنها به حضرت ابراهیم (ع)، ادیان ابراهیمی خوانده می‌شوند. اشتراک این سه دین در منشء و ریشه موجب شده که اشتراکات آن‌ها بیش از اشتراک با دیگر ادیان باشد. یکی از اموری که به‌گونه‌ای در هر سه دین مطرح شده و از مسائل مهم و حیاتی بوده، مجموعه متونی است که می‌توان آن‌ها را متون مقدس یهودی - مسیحی نامید. کتاب «بررسی متنی و سندی متون مقدس یهودی - مسیحی» در قالب چهار بخش با عنوان‌های «عهد قدیم»، «عهد جدید»، «تلمود، سنت شفاهی یهودیت» و «نگاه متون اسلامی به متون یهودی - مسیحی» ساختار، تاریخ و محتوای این متون را با توجه به سنت یهودی، مسیحی و اسلامی بررسی کرده است. نویسنده در صفحه 45 کتاب خود «تورات» را به لحاظ محتوایی و به‌طور مختصر این‌گونه معرفی کرده است: «کتاب تورات از پنج سفر یا کتاب به نام‌های پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه تشکیل شده است. نویسنده‌ای مسیحی موضوع اصلی هر یک از این کتاب‌ها را به ترتیب زیر بیان می‌کند: «پیدایی قوم عبرانی»، «عهد خدا با قوم عبرانی»، «سفر به سرزمین موعود» و «قوانین قوم عبرانی» (هلی، راهنمای کتاب مقدس، ص 19). طبق این سخن، موضوع اصلی سه سفر از اسفار پنج‌گانه تورات، یعنی سفرهای پیدایش، خروج و اعداد، تاریخ قوم اسرائیل و موضوع اصلی دو سفر دیگر، یعنی لاویان و تثنیه، قوانین و احکامی است که حضرت موسی برای بنی‌اسرائیل آورده است. اما در نگاهی دیگر، این دو سفر هم در واقع سخنان حضرت موسی هستند که برای بنی‌اسرائیل ایراد شده است؛ پس می‌توان گفت کل این مجموعه تاریخ قوم اسرائیل است از زمان شکل‌گیری تا زمانی که به مرز سرزمین موعود می‌رسد و حضرت موسی وفات می‌یابد.» همچنین در بخش سوم کتاب درباره تاریخچه سنت شفاهی یهود می‌خوانیم: «تلمود کلمه‌ای عبری به معنای «مطالعه» یا «آموزش» است و اصطلاحا نام کتاب حجیمی است که برای یهودیت سنتی، تقدس و حجیت دارد و در واقع دنباله و مکمل مجموعه کتاب مقدس عبرانی یا همان عهد قدیم است. این مجموعه عظیم که مشتمل بر بحث‌ها و مناقشاتی در زمینه‌های فقهی، اخلاقی، عقیدتی است که در طی چندین قرن در میان عالمان یهود درگرفته در سده‌های بعد از میلاد مسیح مکتوب شده است. به اعتقاد یهودیت سنتی، محتوای این مجموعه نیز که «شریعت شفاهی» خوانده می‌شود، مانند تورات که «شریعت مکتوب» خوانده می‌شود، وحیانی است و موسی آن‌را نیز در کوه سینا دریافت کرده است. اعتقاد بر این است که عمده مطالب تورات یا شریعت شفاهی، همان احکام و دستوراتی است که در درون عبارت‌های تورات کتبی مستتر است و در واقع تورات شفاهی آن احکام را بیرون می‌آورد و شفاف می‌سازد.» نخستین چاپ کتاب «بررسی متنی و سندی متون مقدس یهودی - مسیحی» در 450 صفحه با شمارگان250 نسخه به بهای 21 هزار تومان از سوی انتشارات سمت منتشر شده است.

ثبت سفارش