1396/11/27

کالبدشکافی بیست داستان کوتاه فارسی

قیمت : 22000 تومان
کالبدشکافی بیست داستان کوتاه فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کالبدشکافی بیست داستان کوتاه فارسی» نوشته حسن اصغری به تازگی توسط نشر ورا منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب یکی از عناوین مجموعه «اندیشه نقد داستان» است که توسط این ناشر چاپ می شود. نویسنده کتاب پیش از ۲۰ داستان مورد اشاره در کتاب و متن شان، مقدمه و پیشگفتاری برای کتاب نوشته و در آن درباره موضوعاتی چون خلافیت در داستان نویسی، گزینش بهترین شیوه ها، پدیده جنبش ادبی، زندگی، خیال و واقعیت، صحبت کرده است. از نظر گردآورنده و تدوین گر کتاب، داستان های این اثر، علاوه بر ساختمان محکم فنی دارای جان مایه های اجتماعی اند که با نگاه تازه نویسندگان به زندگی ارائه شده اند. برخی از نویسندگانی که داستان شان در کتاب آمده، چارچوب داستان سرایی سنتی را در هم شکسته اند و از دهن خواننده آشنایی زدایی کرده اند. این نویسندگان در داستان هایشان دست به نمادسازی زده اند تا چهره آدم های دربند و محیط استبداد زده را به تصویر بکشند. اصغری می نویسد که بر این باور است که تاویل و تفسیرهایش از جان مایه های داستان های این کتاب، حرف و حکم اول و آخر نیست اما به متن ها نزدیک شده و اشاره و نشانه های آن ها را دیده است. از نظر گردآورنده کتاب «کالبدشکافی بیست داستان کوتاه فارسی» نویسنده خلاق باید بکوشد تا خواننده ساحل نشین، صدای خروش امواج دریا را بشنود و به آن بیندیشد و به احساس و درکی تازه برسد. نویسنده خلاق، در کارش به عادت شکنی دست می زند تا صدای خروش امواج دریا را چنان بازآفرینی کند که ساحل نشینان زندگی، صدای لرزش زلزله وار آن را چنان پرطنین بشنوند که تکان بخورند و به فکر فرو بروند. او با همین رویکرد، ۲۰ داستان از نویسندگان صاحب نام معاصر ادبیات داستانی را انتخاب و مورد نقد و بررسی قرار داده است. عناوین بخش های مختلف این کتاب عبارت اند از: داستان افشین و بودلف ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی (نقد و تفسیر «افشین و بودلف»)، نازنین نیستی نقل از مقالات شمس تبریزی (نقد و تفسیر «نازنین نیستی»)، کباب غاز محمدعلی جمال زاده (نقد و تفسیر «کباب غاز»)، حاجی مراد صادق هدایت (نقد و تفسیر «حاجی مراد»)، یه ره نچکا بزرگ علوی (نقد و تفسیر «یه ره نچکا»)، یک شب بی خوابی صادق چوبک (نقد و تفسیر «یک شب بی خوابی»)، ماهی و جفتش ابراهیم گلستان (نقد و تفسیر «ماهی و جفتش)، خورشید خانم م.ا. به آذین (نقد و تفسیر «خورشید خانم»)، بچه مردم جلال آل احمد (نقد و تفسیر «بچه مردم»)، زایمان سیمین دانشور (تفسیر داستان «زایمان»)، درد فراموش شدن، درد جاودانه؟ احمد محمود (نقد و تفسیر «درد فراموش شدن، درد جاودانه؟)، چتر غلامحسین ساعدی (نقد و تفسیر «چتر»)، قریب الوقوع بهرام صادقی (نقد و تفسیر «قریب الوقوع»)، عروسک چینی من هوشنگ گلشیری (نقد و تفسیر «عروسک چینی من»)، قتل نفس جمال میرصادقی (نقد و تفسیر «قتل نفس»)، باران اکبر رادی (نقد و تفسیر «باران»)، سوچ غزاله علیزاده (نقد و تفسیر «سوچ»)، اشکفتِ بهمن جواد مجابی (نقد و تفسیر «اشکفت بهمن»)، دکان بابام علی اشرف درویشیان (نقد و تفسیر «دکان بابام»)، تکنی کالرجو هانیبال الخاص (نقد و تفسیر «تکنی کالرجو»). در متن کتاب، ابتدا داستان ها درج شده و سپس مطلب مربوط به نقدشان چاپ شده است. در بخشی از نقد و تفسیر «قتل نفس» می خوانیم: داستان «قتل نفس» حدیث نفسی است که در جریان کشاکش شخصیت دوگانه انسان، رازی گشوده می شود. راز مرگ همزاد یا شبح آگاه که باعث ویرانی روحی یا در هم شکستگی شخصیت انسان می شود. بعد احساس گناهی که باقی می ماند و روح آدم را مثل خوره در تنهایی می جود. اسم شخصیت اصلی داستان «قتل نفس» ثبوتی است. این اسم نماد شخصیت ظاهر آدم هاست. چشم ظاهربین، تمام آدم ها را ثابت و ساکن می پندارد. اما در واقع ثباتی در کار نیست. پشت این ظاهر ثابت، جوش و خروشی است، که یکدم قرار نمی گیرد. آقای ثبوتی قهرمان «قتل نفس» از احساس گناهی رنج می برد. احساس گناه این که ثابت است و به بودن قانع شده. او آرمان شدن داشت و می خواست کاری کند، کارستان که نشد یا نکرد. این کتاب با ۳۳۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۲ هزار تومان منتشر شده است.

ثبت سفارش