1397/01/29

شمارۀ 62 نشریۀ خوی نگار

قیمت :
شمارۀ 62 نشریۀ خوی نگار

شماره 62 مجله‌ی خوی نگار به مدیر مسئولی دکتر مرقاتی و سردبیری محمد ولی سهرابی اسمرود به چاپ رسیده است و از اواخر اسفند ماه 96 در سطح شهر و منطقه توزیع شده است. نخستین مطلب این شماره یادداشت سردبیر با عنوان «نگران «حرف...» نباشیم!» است که آغازگر مطالب این فصلنامه می باشد. این فصلنامه با عناوین «تاریخ امپراتوری عثمانی» اثری جدید دکتر محمد تقی امامی خویی، «طلایی که خود را مس می داند!» دکتر حسن امین‌لو، «دلنوشته برای خوی» دکتر اسماعیل آذر، «عصا به دست، دنبال کار خیر» حاج قربان رهنمون، «از حقیر خویی گمنام می گوید» رحیم نیکبخت و .... را شامل می گردد.

ثبت سفارش