1397/08/18

گلوگاه

قیمت :
گلوگاه

چاپ سوم رمان «گلوگاه» طیبه گوهری با تغییر ناشر منتشر شد. به گزارش ایسنا، چاپ جدید این رمان در انتشارات نیلوفر راهی بازار شده است؛ این کتاب قبلا در انتشارات صدای معاصر منتشر شده بود. رمان «گلوگاه» برنده ششمین دوره جایزه ادبی «هفت اقلیم» و تقدیرشده جایزه «مهرگان ادب» است. در نوشته پشت جلد کتاب می‌خوانیم: ما منتظر بودیم. انتظار مانند عضوی از خانواده ما مرئی و نامرئی در کنار ما بود. با ما زندگی می‌کرد، با ما نفس می‌کشید، رشد می‌کرد و نیمه‌های شب با ما به خواب می‌رفت و صبح به محض باز کردن پلک‌هایمان بیدار می‌شد. انتظار چون افعی آرامی روی دمش حلقه شده بود و دائم در گوشه گوشه خانه، چشم در چشم ما می‌دوخت و زهر نفسش را به جان ما می‌ریخت. بی‌خبری خوش‌خبری نبود. بی‌خبری، بی‌خبری بود به معنای واقعی کلمه توام با دلشوره و با زهری مسموم که ذره ذره آن را مزه مزه می‌کردیم. «و حالا عصر است» (تحسین‌شده دوازدهمین دوره دوسالانه مهرگان ادب، نامزد یازدهمین دوره دوسالانه بنیاد گلشیری و منخب جایزه ادبی بوشهر) و «بزرگراه» کتاب‌های دیگر طیبه گوهری هستند. او همچنین مجموعه داستان «برف سرخ» را در دست انتشار دارد.

ثبت سفارش